Ile płacisz za roczny kurs języka angielskiego ?
Reklama

Rekomendacje

Kierownik kolonii

Kurs dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Kurs na kierowników kolonii obejmuje 10 godzin. Prowadzony jest przez doświadczoną kadrę pedagogów i prawników. Osoby te maja wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Po odbyciu kursu uczestnicy przystępują do pisemnego egzaminu, zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty. Po egzaminie kursanci otrzymują certyfikat uprawniający do pracy w charakterze kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży.

CZAS TRWANIA: 10 godzin

CENA SZKOLENIA: 250 zł (w cenie materiały szkoleniowe oraz certyfikat)

Istnieje możliwość przeprowadzenia kursu na indywidualne zamówienie kursanta. Bliższe informacje - Pani Magdalena Dec - tel. 608 41 42 75