Ile płacisz za roczny kurs języka angielskiego ?
Reklama

Rekomendacje

Kierownik wycieczek szkolnych

Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych

Kurs na kierowników kolonii obejmuje 10 godzin, program jest realizowany w ciągu 2 dni. Prowadzony jest przez doświadczoną kadrę pedagogów i prawników. Osoby te mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W trakcie zajęć poruszane są najważniejsze aspekty planowania wycieczki oraz przepisy prawne.

Po odbyciu kursu uczestnicy przystępują do pisemnego egzaminu, zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty.

CZAS TRWANIA: 10 godzin

CENA SZKOLENIA: 123 zł (materiały szkoleniowe oraz certyfikat)