Ile płacisz za roczny kurs języka angielskiego ?
Reklama

Rekomendacje

KURS PEDAGOGICZNY - kurs kwalifikacyjny

Kurs skierowany jest do osób, które chcą wykonywać zawód nauczyciela, podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć uprawnienia pedagogiczne. Po ukończeniu kursu absolwenci nabędą uprawnienia do nauki wybranych przez siebie przedmiotów, zgodnie z ich wykształceniem kierunkowym.

 

Umiejętności:
Absolwent szkolenia uzyskuje wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania oraz nabywa kompetencje merytoryczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania.

Program kursu:
1. Pedagogika i psychologia – 150 godz.
2. Metodyka nauczania – 120 godz.

Ilość godzin:

Kurs obejmuje 270 godzin zajęć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r.)

Materiały:
Uczestnicy kursu otrzymują materiały dydaktyczne i pomocnicze w trakcie trwania kursu.

 

Termin rozpoczęcia zajęć:

październik 2011


Cena:
Koszt kursu wynosi 1620 zł. Grupa szkoleniowa minimum 15 osób. Płatność w 3 ratach, na konto nr 60114020040000350230902882, z dopiskiem „Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny”.
I rata – 620,00 zł (przed rozpoczęciem kursu)
II rata – 500,00 zł do 31 stycznia
III rata – 500,00 zł do 31 marca

Wymagane dokumenty:
• Kwestionariusz osobowy
• Ksero dowodu osobistego
• Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie z Uczelni potwierdzające studiowanie na ostatnim roku
• Dowód wpłaty I raty.

Kurs organizowany jest cyklicznie:  zajęcia rozpoczynają się w październiku i trwają do czerwca. Zajęcia w godzinach popołudniowych lub w systemie sobotnio-niedzielnym co dwa tygodnie (do ustalenia z grupą).