Ile płacisz za roczny kurs języka angielskiego ?
Reklama

Rekomendacje

Pozyskaj fundusze unijne !


Dlaczego warto współpracować ze Strefą Szkoleń ?

 

 • Strefa Szkoleń nie pobiera opłat za udostępnienie projektu.
 • Strefa Szkoleń działa szybko, niezawodnie i z najwyższą starannością.
 • Strefa Szkoleń trzyma się ustalonych wspólnie reguł i wspólnie osiąga założone cele.

 


 

Pomagamy wszystkim zainteresowanym podmiotom na wszystkich etapach procesu pozyskiwania środków unijnych poprzez:

 

 • wybór programu pomocowego odpowiedniego dla danej działalności
 • analizę możliwości dofinansowania ze środków UE,
 • przygotowanie projektu,
 • opracowanie wniosku aplikacyjnego, z uwzględnieniem specyfiki, priorytetów i zasad wdrażania danego programu w taki sposób, aby spełniał wymagania formalne i merytoryczne,
 • monitorowanie i zarządzanie projektem,
 • sprawozdawczość z realizacji projektu,
 • przeprowadzanie rozliczenia projektu,
 • doradztwo związane z realizacją projektu,
 • działania promocyjne i informacyjne dotyczące projektu.

 

Poniżej prezentujemy przykładowe projekty, które wdrażali lub realizowali nasi eksperci:

 

 • Projekt EFS ZPORR, priorytet II, działanie 2.3 - reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.Tytuł projektu:Kształcenie szansą na zdobycie ciekawego zawodu dla osób odchodzących z sektora rolniczego w powiecie żarskim.
 • Projekt EFS ZPORR,  działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości - projekt szkoleniowo-doradczy. Tytuł projektu:Kompendium Wiedzy Przyszłego Przedsiębiorcy.
 • Projekt PO KL, działanie 8.1.1 - Nowoczesna turystyka na Mazowszu - podniesienie jakości usług w sektorze turystyki.
 • Projekt PO KL, działanie 8.1.1 - Mam talent! Projekt szkoleniowy (szkolenia zawodowe z zakresu florystyki, rękodzieła, dekorator wnętrz, tipserka, wizażystka, skuteczny handlowiec, nauka języków obcych).
 • Projekt POKL, działanie 7.2.1 - Pierwszy krok na rynek pracy (projekt realizowany przy współpracy z firmą 7m)

 


 

Poniżej znajdują się przykładowe projekty gotowe do realizacji. Projekt przed wdrożeniem jest dostosowywany do warunków, w których działa Państwa organizacja. Poszczególne elementy podanych projektów mogą ulegać modyfikacjom w zależności od potrzeb danej grupy Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w projekcie.

 

 • Projekt „Szkolenia drogą do sukcesu” ma na celu poszerzenie kompetencji i umiejętności osób pracujących. Projekt składa się z następujących części:
  1. Szkolenia zawodowe (m.in. kursy tipserskie, florystyczne, dekorator wnętrz),
  2. Tzw. szkolenia miękkie (skuteczny handlowiec, zarządzanie czasem, negocjacje handlowe, zarządzanie personelem, etykieta w biznesie, savoir – vivre, komunikacja interpersonalna, praca w grupie)
  3. kursy językowe

  Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony (kliknij mnie) zawierającej informację o zrealizowanym już projekcie.

 • Projekt „Moja własna firma” skierowany jest do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmował pomoc finansową, a także wsparcie merytoryczno - doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania - celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć.

  Projekt zakłada:
  1. Nabycie nowych i podwyższenie kwalifikacji uczestników projektu w zakresie szkoleń miękkich, tj. komunikacja, skuteczny handlowiec umiejętności elementami marketingu, zarządzania projektem i czasem;
  2. Nabycie umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych (wniosków), (doradztwo jest prowadzone podczas indywidualnych spotkań z uczestnikiem);
  3. Nabycie umiejętności w zakresie szkoleń twardych, tj. podstaw księgowości, prawa gospodarczego i handlowego oraz pisania biznesplanów.

  Zapraszamy do odwiedzenia strony (kliknij mnie) w celu zapoznania się ze zrealizowanym projektem.
Skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie.Starszy specjalista ds. funduszy europejskich

Magdalena Dec - tel. 608414275

 

kontakt mailowy : projekty@strefaszkolen.pl