Ile płacisz za roczny kurs języka angielskiego ?
Reklama

Rekomendacje

Wychowawca kolonii

Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

 


Uzyskane Zaświadczenia o ukończeniu Kursu dla kandydatów na wychowawców kolonii są ważne bezterminowo i honorowane w całym kraju. Uprawniają do zatrudnienia się jako opiekun – wychowawca na koloniach i obozach organizowanych w kraju i za granicą.


 

Naszą ofertę kierujemy do osób, które:
•    ukończyły 18 lat
•    lubią organizować zajęcia z młodzieżą

 

Program kursu: 36h zakończonych egzaminem (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 21/01/1997 w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)

 

 

 

Formą zaliczenia kursu jest:
•    napisanie egzaminu pisemnego
•    dołączenie scenariusza imprezy wieczornej i gadżetu na tę imprezę
•    dołączenie planu wycieczki całodniowej

 

 

Kurs przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą podczas kolonii i zimowisk. Starannie ułożony plan kursu oraz wyjątkowe osoby prowadzące są gwarancją doskonałego przygotowania do pracy.

Kurs kończy się egzaminem, a uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy placówki wypoczynku dzieci i młodzieży zarejestrowane w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje bezpłatne materiały pomocnicze.

 


TERMINY NAJBLIŻSZYCH EDYCJI: 4/04/2015

 

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest wpłata zadatku w wysokości 80 zł do 15.04.2015 przelewen na konto z dopiskiem "Kurs wychowawcy"

 

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA.

 


Cena kursu: 180 zł za osobę.